Menu
Shporta e blerjeve 0

Informacionët ligjore

KUSHTET E SHËRBIMIT

-----

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti operohet nga Megazbritje. Në të gjithë vendin, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen Megazbritje. Megazbritje ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet që janë në dispozicion nga kjo faqe tek ju, përdoruesi, i kushtëzuar me pranimin tuaj të të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe / ose duke blerë diçka prej nesh, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të lidhur me kushtet dhe termat e mëposhtëm ("Kushtet e Shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato kushte dhe politika shtesë referuar këtu dhe / ose në dispozicion nga hyperlink. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit të cilët janë shfletues, shitës, klientë, tregëtarë dhe / ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të qaseni ose të përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni të jeni i detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushtet e Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi është i kufizuar shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori ose mjete të reja të cilat i shtohen dyqanit aktual, gjithashtu do t'i nënshtrohen kushteve të shërbimit. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj për të kontrolluar këtë faqe periodikisht për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen e internetit pas publikimit të ndonjë ndryshimi përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është pritur në Shopify Inc. Ata na japin me platformën e-commerce online që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E ONLINE STORE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin ose provincën tuaj të banimit, ose se jeni mosha e shumicës në shtetin ose provincën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për të lejoni ndonjë nga të afërmit tuaj të vegjël të përdorin këtë faqe.
Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as që ju, në përdorimin e Shërbimit, nuk shkelin ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në ligjet e autorit).
Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb apo virus ose ndonjë kod të një natyre destruktive.
Shkelja ose shkelja e ndonjë prej Termeve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin për këdo për ndonjë arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet pa kodim dhe të përfshijë (a) transmetime në rrjete të ndryshme; dhe (b) ndryshimet që përputhen dhe përshtaten me kërkesat teknike të lidhjes së rrjeteve ose pajisjeve. Informacioni i kartës së kreditit gjithmonë krijohet gjatë transferimit të rrjeteve.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit, ose qasjen në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet shërbimi, pa lejen me shkrim nga ne .
Titujt e përdorur në këtë marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Terma.

SEKSIONI 3 - Saktësia, Plotësia dhe kohëzgjatja e informacionit

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacione të përgjithshme dhe nuk duhet të mbështetet ose të përdoret si bazë e vetme për të marrë vendime pa u konsultuar me burime primare, më të sakta, më të plota ose me kohë më të përshtatshme të informacionit. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj.
Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim për të përditësuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMIT

Çmimet për produktet tona janë subjekt i ndryshimit pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtjen e tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës për ju ose për ndonjë palë të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullimin ose ndërprerjen e Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse është e aplikueshme)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt kthimi ose shkëmbimi vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur me saktësi ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Nuk mund të garantojmë që ekrani i monitoruesit të kompjuterit tuaj të ndonjë ngjyre të jetë i saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar të kufizojmë shitjet e produkteve apo shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasitë e çdo produkti apo shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve mund të ndryshojnë në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit të vet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është i pavlefshëm kur është i ndaluar.
Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose ndonjë material tjetër të blerë ose të marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja ose që ndonjë gabim në Shërbimin do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 - Saktësia e informatave të faturimit dhe llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo urdhër që vendosni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose sipas porosisë. Këto kufizime mund të përfshijnë urdhra të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose urdhra që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose anije. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulim të një urdhri, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë urdhri. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar urdhërat që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë vendosur nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të jepni informacionin e blerjes dhe të llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni që të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që të mund të kryejmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPCIONALE

Ne mund t'ju sigurojmë qasje në mjete të palëve të treta mbi të cilat nuk monitorojmë, as nuk kemi as kontroll, as informacion.
Ju pranoni dhe pajtoheni që ne ofrojmë qasje në mjete të tilla "siç është" dhe "si të disponueshme" pa ndonjë garanci, përfaqësime apo kushte të çfarëdo lloji dhe pa ndonjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose që lidhet me përdorimin tuaj të mjeteve zgjedhore të palës së tretë.
Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në përgjegjësinë tuaj dhe në diskrecionin tuaj dhe ju duhet të siguroheni se jeni njohur me dhe miratoni kushtet në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.
Ne gjithashtu mund të ofrojmë shërbime dhe / ose funksione të reja përmes internetit (duke përfshirë lirimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Tipare të tilla të reja dhe / ose shërbime gjithashtu do t'i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LINJAT E TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.
Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes apo saktësisë dhe ne nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për materialet ose faqet e internetit të palëve të treta, ose për çdo material, produkt apo shërbim tjetër të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes, ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe interneti të palëve të treta. Shikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

PJESA 9 - KOMENTET E SHFRYTËZUESIT, REZULTATET DHE ANKESAT E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, dërgoni disa kërkesa specifike (p.sh. regjistrimet e konkursit) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera kreative, qoftë online, me email, me postë ose ndryshe (kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikoni, kopjoni, publikoni, shpërndani, përktheni dhe përndryshe të përdorni në çdo medium ndonjë koment që na dërgoni. Jemi dhe nuk kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë ndonjë koment në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) t'i përgjigjet ndonjë komenti.
Ne mund, por nuk kemi detyrim, monitorim, modifikim ose heqje të përmbajtjes që përcaktojmë sipas gjykimit tonë të vetëm, të paligjshme, ofenduese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të pahijëshme ose të kundërta ose shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit .
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë për ndonjë palë të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose të pronarit. Ju gjithashtu pajtoheni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të kundërligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose ndonjë malware tjetër që mund të ndikojë në asnjë mënyrë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqeje të ngjashme. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, pretendoni të jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe na mashtroni ne ose palë të treta sa i përket origjinës së ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACION PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Për të parë Politikën tonë të privatësisë.

SEKSIONI 11 - PYETJET, PASQYRAT DHE MUNGESAT

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbimin që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, ngarkimet e transportimit të produktit, kohët e tranzitit dhe disponueshmëria. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose rifreskuar informacionin ose për të anulluar urdhrat nëse ndonjë informacion në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .
Nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar, ndryshuar ose sqaruar informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të ngjashme, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë përditësim ose përditësim i specifikuar i aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duhet të merret për të treguar që të gjitha informatat në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 - PËRDORIMET E NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj: (a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët të kryejnë ose të marrin pjesë në ndonjë akt të paligjshëm; (c) të shkelë ndonjë rregullore, rregulla, ligje, ose ordinanca vendore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore; (d) të shkelë ose të shkelë të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojnë, abuzojnë, fyejnë, dëmtojnë, shpifin, shpifin, poshtërojnë, frikësojnë ose diskriminojnë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë së kufizuar; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose ndonjë lloj tjetër të kodit keqdashës që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të ngjashme, faqeve të tjera të internetit ose internetit; (h) të mbledhë ose të ndjekë të dhënat personale të të tjerëve; (i) të spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose hall; (j) për çdo qëllim të pahijshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjnë ose të anashkalojnë tiparet e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të ngjashme, faqet e internetit të tjera, ose internetin. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqeje të ngjashme për shkelje të ndonjë përdorimi të ndaluar.

SEKSIONI 13 - ZGJIDHJA E GARANCISË; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, paraqesim ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, me kohë, i sigurt ose pa gabime.
Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.
Ju pranoni që herë pas here mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuar ose ta anuloni shërbimin në çdo kohë pa njoftim për ju.
Ju shprehimisht pranoni që përdorimi juaj, ose pamundësia për të përdorur, shërbimi është në rrezikun tuaj të vetëm. Sherbimi dhe te gjitha produktet dhe sherbimet qe ju dergohen nepermjet sherbimit jane (me perjashtim te shprehjes se shprehur prej nesh) me kusht 'sa me poshte' dhe 'si te disponueshme' per perdorimin tuaj, pa asnje perfaqesim, garanci ose kushte te cdo lloji, përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmëri, titull dhe mosbindje.
Në asnjë rast, Megazbritje, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, ndëshkues, dëmtimet pasuese të çfarëdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, humbjen e të ardhurave, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose dëmtimet e ngjashme, qoftë të bazuar në kontratë, tort (përfshirë neglizhencën) përdorimi i ndonjë shërbimi ose i ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për çdo kërkesë tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të shërbimit apo ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose në mënyrë tjetër të disponueshme nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

SEKSIONI 14 - SHPENZIMET

Ju pranoni të zhdëmtoni, mbrojmë dhe mbajmë të padobishme Megazbritje dhe prindin, filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktuesit, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmtuar nga çdo kërkesë ose kërkesë, tarifat e avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedh nga shkelja e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumentet që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljet tuaja të ndonjë ligji ose të të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - VLEFSHMËRIA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë duhet të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji i aplikueshëm dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushte të Shërbimi, përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 - ZGJIDHJA

Detyrimet dhe detyrimet e palëve të kryera para datës së mbarimit do të mbijetojnë me përfundimin e kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.
Këto Kushte të Shërbimit janë efektive derisa të përfundojnë ose nga ju ose ne. Ju mund të përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se ju nuk dëshironi të përdorni Shërbimet tona, ose kur ju pushoni së përdoreni faqen tonë.
Nëse në gjykimin tonë vetëm ju dështoni, ose dyshojmë se keni dështuar, nëse jeni në pajtim me ndonjë afat ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e duhura për dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t'ju mohojë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të saj).

SEKSIONI 17 - TË GJITHA MARRËVESHJA

Dështimi i nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë një heqje dorë nga kjo e drejtë apo dispozitë.
Këto Kushte të Shërbimit dhe të gjitha politikat ose rregullat e veprimit të vendosura nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin mes jush dhe nesh dhe qeverisni përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak ose të njëkohshëm , qoftë me gojë ose me shkrim, mes jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë version të mëparshëm të kushteve të shërbimit).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - LIGJI QEVERISJES

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje të veçantë me të cilën ju ofrojmë Shërbimet do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar.

SEKSIONI 19 - NDRYSHIMET E TERMAVE TË SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të përditësojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke dërguar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen tonë të internetit ose Shërbimin pas postimit të ndonjë ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 - INFORMACION I KONTAKTIMIT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të dërgohen tek ne në info@megazbritje.com


--------------------------------------

 

Liquid error (layout/theme line 340): Could not find asset snippets/spurit_po2_theme_snippet.liquid